ខ្ពស់បំផុត
ដំណោះស្រាយ

AIRP ORTS
និងរត់

អិល។ ឌី។ អេ
ភាពខុសគ្នា

ប្រធានបទនិង
សេវាកម្ម

អតិថិជន
ជំនួយ

ផលិតផលក្តៅ

ផលិតផលរបស់យើងរួមបញ្ចូលខ្សែសង្វាក់ welded, ខ្សែសង្វាក់លើក G80 និង G100 និងគ្រឿងបន្លាស់, ទំពក់, រនាំងដែក, ចិញ្ចៀនលើកស្ទូច, តំណភ្ជាប់មេ, ខ្សែសង្វាក់ខ្សែរខ្សែរវេនប៊្លុកចាប់យកខ្សែពួរខ្សែភ្លើងនិងបំពង់បង្ហូរទឹកនិងឧបករណ៍ដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀត។ ឧស្សាហកម្មនេះ។

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង? គឺជាសហគ្រាសអាជីពដែលចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ